×

Cổ phiếu Mỹ

 

Invest in the shares of some of the largest companies of US Shares.

Trading Symbol: US ShareContract sizeMinimum tradable lot Maximum opening lot Monetary value of a pip (lot) Leverage*Limit& Stop level Trading hours* 
AAPL- Apple 1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
AMZN-Amazon.com1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
BA-Boeing Company1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
BAC- Bank of America Corporation1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
C-Citigroup1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
CSCO-Cisco Systems1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
CVS-CVS Health Corprotation1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
CVX-Chevron Coproration1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
DIS-Walt Disney Company1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
EBAY-eBay 1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
F -Ford Motor Company1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
FB- Facebook,Inc.1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
FDX-FedEx Corporation1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
GE-General Electric Company1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
GOOGL-Alphabet Class A1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
HD-Home Depot1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
HPE-Hewlett Packard Enterprise Company1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
HPQ-Hewlett-Packard Company1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
IBM-International Business Machines1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
INTC-Intel1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
JNJ-Johnson & Johnson 1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
JPM-JPMorgan Chase & Co1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
KO -Coca-Cola Company 1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
MA-Mastercard1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
MCD-McDonald ’s 1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
MMM-3M Company 1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
MRK-Merck& Company1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
MSFT-Microsoft Corporation1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
NFLX-Netflix1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
NKE-Nike1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
ORCL-Oracle Corporatio1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
PEP-Pepsico1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
PG-Procter&Gamble Company1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
T-AT&T1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
TSLA-Tesla Inc1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
UNH-UnitedHealth Group1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
V-Visa1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
VZ-Verizon Communications1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
WFC-Wells Fargo & Company1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
WMT-Wal-Mart Stores1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
XOM-Exxon Mobil Corporation1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
QCOM-Qualcomm Incorporated1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri
LMT-Lockheed Martin Corporation1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri
AGNC- AGNC Investment Corp1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri
PFE-Pfizer Inc1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri
CAT- Caterpillar1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri
ABT-Abbott Laboratories1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri
BABA-Alibaba Group Holdings Ltd ADR1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri
MRNA-Moderna Inc1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri

 

Trading Symbol: US ShareContract sizeMinimum tradable lot Maximum opening lot Monetary value of a pip (lot) Leverage*Limit& Stop level Trading hours* 
AAPL- Apple 1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
AMZN-Amazon.com1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
BA-Boeing Company1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
BAC- Bank of America Corporation1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
C-Citigroup1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
CSCO-Cisco Systems1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
CVS-CVS Health Corprotation1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
CVX-Chevron Coproration1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
DIS-Walt Disney Company1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
EBAY-eBay 1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
F -Ford Motor Company1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
FB- Facebook,Inc.1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
FDX-FedEx Corporation1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
GE-General Electric Company1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
GOOGL-Alphabet Class A1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
HD-Home Depot1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
HPE-Hewlett Packard Enterprise Company1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
HPQ-Hewlett-Packard Company1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
IBM-International Business Machines1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
INTC-Intel1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
JNJ-Johnson & Johnson 1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
JPM-JPMorgan Chase & Co1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
KO -Coca-Cola Company 1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
MA-Mastercard1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
MCD-McDonald ’s 1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
MMM-3M Company 1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
MRK-Merck& Company1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
MSFT-Microsoft Corporation1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
NFLX-Netflix1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
NKE-Nike1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
ORCL-Oracle Corporatio1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
PEP-Pepsico1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
PG-Procter&Gamble Company1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
T-AT&T1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
TSLA-Tesla Inc1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
UNH-UnitedHealth Group1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
V-Visa1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
VZ-Verizon Communications1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
WFC-Wells Fargo & Company1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
WMT-Wal-Mart Stores1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
XOM-Exxon Mobil Corporation1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
QCOM-Qualcomm Incorporated1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri
LMT-Lockheed Martin Corporation1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri
AGNC- AGNC Investment Corp1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri
PFE-Pfizer Inc1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri
CAT- Caterpillar1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri
ABT-Abbott Laboratories1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri
BABA-Alibaba Group Holdings Ltd ADR1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri
MRNA-Moderna Inc1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri
  1. Khối lượng giao dịch tối đa của 1 lệnh là 100 lots
  2. Giờ giao dịch có thể thay đổi dựa trên lược đồ Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày tương ứng. Vui lòng kiểm tra thông số kỹ thuật sản phẩm nền tảng để biết giờ giao dịch cụ thể.
  3. Đòn bẩy được điều chỉnh dựa theo hành vi thị trường