×

Giao dịch Kim loại Quý

 

Metals trading usually involves gold and Precious Metals. Metals trading is closely linked to the outlook for the overall global economy and major currencies.

Trading SymbolContract size Minimum tradable lot  Maximum opening lot  Monetary value of a pip (lot) Leverage*Stop out level Trading hours *
XAUUSD(Gold)100 oz.0.01101 USDUp to 40050%GMT+2 Time 00:05-23:55 / Mon-Fri
XAGUSD(Silver)2500 oz.0.01102.5 USDUp to 400 50%GMT+2 Time 00:05-23:55 / Mon-Fri

 

Gold CFDs Future

Trading SymbolContract size Minimum tradable lot  Maximum opening lot  Monetary value of a pip (lot) Leverage*Stop out level Trading hours *
Goldft100 oz.0.01101 USDUp to 10050%GMT+2 Time 00:05-22:55 / Mon-Fri
 Gold-CONTRACT MONTHLast Trade day Last Trade Day (CJC)
Nov-2026-Nov-2026-Nov-20

 

WTI CFDs

Trading SymbolContract size Minimum tradable lot  Maximum opening lot  Monetary value of a pip (lot) Leverage*Stop out level Trading hours *
US Oil1000.11001 USDUp to 40050.00%GMT+2 Time 01:05-23:55 / Mon-Thur;GMT+2 Time 01:05-23:40 /Fri
US Oil-CONTRACT MONTHLast Trade day (CME)Last Trade Day (CJC)
Sep-2020-Aug-2018-Aug-20
Oct-2022-Sep-2018-Sep-20
Nov-2020-Oct-2016-Oct-20
Dec-2020-Nov-2018-Nov-20
Jan-2121-Dec-2017-Dec-20
Feb-2120-Jan-2118-Jan-21
Mar-2122-Feb-2118-Feb-21
Apr-2122-Mar-2118-Mar-21
May-2120-Apr-2116-Apr-21
Jun-2120-May-2118-May-21
Jul-2122-Jun-2118-Jun-21
Aug-2120-Jul-2116-Jul-21
Sep-2120-Aug-2118-Aug-21
Oct-2121-Sep-2117-Sep-21
Nov-2120-Oct-2118-Oct-21
Dec-2119-Nov-2117-Nov-21

WTI- SPOT

Trading SymbolContract size Minimum tradable lot  Maximum opening lot  Monetary value of a pip (lot) Leverage*Stop out level Trading hours *
WTIUSD1000.11001 USDUp to 40050%GMT+2 Time 01:05-23:55 / Mon-Thur;GMT+2 Time 01:05-23:40 /Fri
BRNUSD1000.11001 USDUp to 40050%GMT+2 Time 03:05-23:55 / Mon-Thur;GMT+2 Time 03:05-23:40 /Fri
Trading SymbolContract size Minimum tradable lot  Maximum opening lot  Monetary value of a pip (lot) Leverage*Stop out level Trading hours *
XAUUSD(Gold)100 oz.0.01101 USDUp to 40050%GMT+2 Time 00:05-23:55 / Mon-Fri
XAGUSD(Silver)2500 oz.0.01102.5 USDUp to 400 50%GMT+2 Time 00:05-23:55 / Mon-Fri

 

Gold CFDs Future

Trading SymbolContract size Minimum tradable lot  Maximum opening lot  Monetary value of a pip (lot) Leverage*Stop out level Trading hours *
Goldft100 oz.0.01101 USDUp to 10050%GMT+2 Time 00:05-22:55 / Mon-Fri
 Gold-CONTRACT MONTHLast Trade day Last Trade Day (CJC)
Nov-2026-Nov-2026-Nov-20

 

WTI CFDs

Trading SymbolContract size Minimum tradable lot  Maximum opening lot  Monetary value of a pip (lot) Leverage*Stop out level Trading hours *
US Oil1000.11001 USDUp to 40050.00%GMT+2 Time 01:05-23:55 / Mon-Thur;GMT+2 Time 01:05-23:40 /Fri
US Oil-CONTRACT MONTHLast Trade day (CME)Last Trade Day (CJC)
Sep-2020-Aug-2018-Aug-20
Oct-2022-Sep-2018-Sep-20
Nov-2020-Oct-2016-Oct-20
Dec-2020-Nov-2018-Nov-20
Jan-2121-Dec-2017-Dec-20
Feb-2120-Jan-2118-Jan-21
Mar-2122-Feb-2118-Feb-21
Apr-2122-Mar-2118-Mar-21
May-2120-Apr-2116-Apr-21
Jun-2120-May-2118-May-21
Jul-2122-Jun-2118-Jun-21
Aug-2120-Jul-2116-Jul-21
Sep-2120-Aug-2118-Aug-21
Oct-2121-Sep-2117-Sep-21
Nov-2120-Oct-2118-Oct-21
Dec-2119-Nov-2117-Nov-21

WTI- SPOT

Trading SymbolContract size Minimum tradable lot  Maximum opening lot  Monetary value of a pip (lot) Leverage*Stop out level Trading hours *
WTIUSD1000.11001 USDUp to 40050%GMT+2 Time 01:05-23:55 / Mon-Thur;GMT+2 Time 01:05-23:40 /Fri
BRNUSD1000.11001 USDUp to 40050%GMT+2 Time 03:05-23:55 / Mon-Thur;GMT+2 Time 03:05-23:40 /Fri
  1. Khối lượng giao dịch tối đa của 1 lệnh là 100 lots
  2. Giờ giao dịch có thể thay đổi dựa trên lược đồ Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày tương ứng. Vui lòng kiểm tra thông số kỹ thuật sản phẩm nền tảng để biết giờ giao dịch cụ thể.
  3. Đòn bẩy được điều chỉnh dựa theo hành vi thị trường

Về giao dịch Vàng và Các kim loại quý khác
Có một số yếu tố ảnh hưởng đến sự biến động giá và có thể gây ra sự biến động trên thị trường kim loại quý. Một trong những yếu tố gây ảnh hưởng quan trọng nhất là các tổ chức tài chính toàn cầu có các khoản đầu tư với bản chất là đầu cơ và từ đó có thể gây ra biến động giá lên hoặc xuống. Một yếu tố khác ảnh hưởng đến thị trường là xu hướng của người dùng cuối, chủ yếu được kích hoạt bởi những người mua đồ trang sức. Nhìn chung, nhu cầu về đồ trang sức tăng lên làm cho giá thị trường kim loại quý tăng. Điều kiện kinh tế cũng có tác động đến giá cả thị trường. Những thay đổi về nhu cầu đối với một số tài sản tài chính khác ngoài kim loại quý cũng góp phần làm biến động giá cả.

Kim loại quý có thể được giao dịch theo cả hai chiều. Nếu thị trường dự kiến đi lên, bạn có thể tham gia giao dịch bằng cách mua kim loại CFD và loại bỏ giao dịch bằng cách đóng lệnh. Nếu có dự đoán về một xu hướng giảm, bạn có thể tham gia giao dịch bằng cách bán kim loại CFD và loại bỏ giao dịch bằng cách đóng lệnh. Khả năng giao dịch theo cả hai hướng cho phép các nhà đầu tư thu được lợi nhuận (nhưng cũng có thể phát sinh lỗ) bất kể diễn biến thị trường đi lên hay đi xuống.