×

Cổ phiếu Âu

 

Invest in the shares of some of the largest companies of EUR Shares.

Trading Symbol:EU ShareContract size Minimum tradable lot  Maximum opening lot  Monetary value of a pip (lot) Leverage*Trading hours* 
ADS-Adidas1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
AI-Air Liquide1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
AIR-Airbus Group1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
ALV-Allianz1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
BAS-BASF1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
BATS-British American Tobacco1001100GBP10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
BAYN-Bayer1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
BMW-Bayerische Motoren Werke1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
BN-Danone1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
BNP-BNP Paribas1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
CS-AXA1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
DAI-Daimler1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
DGE-Diageo1001100GBP10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
DTEL-Deutsche Telekom1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
EDF-Electricite de France1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
GLEN-Glencore1001100GBP10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
GSK-GlaxoSmithKline1001100GBP10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
IBE-Iberdrola1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
MC-LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
NESN-Nestle1001100CHF10GMT+2 Time 09:00-17:20/ Mon-Fri
OR-L`Oreal1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
RDSA-Royal Dutch Shell1001100GBP10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
RIO-Rio Tinto1001100GBP10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
ROG-Roche Holding1001100CHF10GMT+2 Time 09:00-17:20/ Mon-Fri
SAP-SAP1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
SIE-Siemens1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
ULVR-Unilever1001100GBP10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
VOD-Vodafone Group1001100GBP10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
VOW3-Volkswagen1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri

 

Trading Symbol:EU ShareContract size Minimum tradable lot  Maximum opening lot  Monetary value of a pip (lot) Leverage*Trading hours* 
ADS-Adidas1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
AI-Air Liquide1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
AIR-Airbus Group1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
ALV-Allianz1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
BAS-BASF1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
BATS-British American Tobacco1001100GBP10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
BAYN-Bayer1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
BMW-Bayerische Motoren Werke1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
BN-Danone1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
BNP-BNP Paribas1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
CS-AXA1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
DAI-Daimler1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
DGE-Diageo1001100GBP10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
DTEL-Deutsche Telekom1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
EDF-Electricite de France1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
GLEN-Glencore1001100GBP10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
GSK-GlaxoSmithKline1001100GBP10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
IBE-Iberdrola1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
MC-LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
NESN-Nestle1001100CHF10GMT+2 Time 09:00-17:20/ Mon-Fri
OR-L`Oreal1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
RDSA-Royal Dutch Shell1001100GBP10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
RIO-Rio Tinto1001100GBP10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
ROG-Roche Holding1001100CHF10GMT+2 Time 09:00-17:20/ Mon-Fri
SAP-SAP1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
SIE-Siemens1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
ULVR-Unilever1001100GBP10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
VOD-Vodafone Group1001100GBP10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
VOW3-Volkswagen1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
  1. Khối lượng giao dịch tối đa của 1 lệnh là 100 lots
  2. Giờ giao dịch có thể thay đổi dựa trên lược đồ Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày tương ứng. Vui lòng kiểm tra thông số kỹ thuật sản phẩm nền tảng để biết giờ giao dịch cụ thể.
  3. Đòn bẩy được điều chỉnh dựa theo hành vi thị trường