×

Giao dịch Index

 

Equity Indices Trading Trade the most popular Indices around the world with leverage.Equity indices are actual stock market indexes based on a specific stock market

Trading SymbolContract size Minimum tradable lot  Maximum opening lot  Monetary value of a pip (lot) LeverageStop out level Trading hours 
SPX500111000.1USDUp to 40050%GMT+2 Time 01:05-23:10/ Mon-Fri
US30111000.1USDUp to 40050%GMT+2 Time 01:05-23:10/ Mon-Fri
NAS100111001USDUp to 40050%GMT+2 Time 01:05-23:10/ Mon-Fri
HKG33111001HKDUp to 40050%GMT+2 Time 03:20-20:50/ Mon-Fri; Break: 05:55-07:05,10:25-11:20
A50111001USDUp to 40050%GMT+2 Time 03:05-22:40/ Mon-Fri; Break:10:25-11:05
ASXAUD111001AUDUp to 40050%GMT+2 Time 01:55-08:30, 09:10-22:55/ Mon-Friday
DAXEUR111001EURUp to 40050%GMT+2 Time 00:10-01:15, 02:10-22:55, 22:30-22:55/ Mon-Friday
ESXEUR111001EURUp to 40050%GMT+2 Time 08:10-21:50/ Mon-Friday
F40EUR111001EURUp to 40050%GMT+2 Time 08:10-21:50/ Mon-Friday
FTSGBP111001GBPUp to 40050%GMT+2 Time 00:10-22:15, 22:30-22:55/ Mon-Friday
IBXEUR111001EURUp to 40050%GMT+2 Time 09:10-19:50/ Mon-Friday
NIKJPY10110010JPYUp to 40050%GMT+2 Time 00:10-01:59, 02:00-22:55/ Mon-Friday
SMICHF111001CHFUp to 40050%GMT+2 Time 08:10-21:50 / Mon-Friday
USIDX111001USDUp to 40050%GMT+2 Time 03:05-23:55 / Mon-Friday
VIXMO -( Expired date applies)1000.11001USDUp to 40050%GMT+2 Time 00:50-22:10 / Mon-Friday
Index- VIXMO 
VIXMO-CONTRACT MONTHExpiration-CJC
Sep-2009/16/2020
Oct-2010/21/2020
Nov-2011/18/2020
Dec-2012/16/2020
Jan-2101/20/2021
Feb-2102/17/2021
Mar-2103/17/2021
Apr-2104/21/2021
May-2105/19/2021
Trading SymbolContract size Minimum tradable lot  Maximum opening lot  Monetary value of a pip (lot) LeverageStop out level Trading hours 
SPX500111000.1USDUp to 40050%GMT+2 Time 01:05-23:10/ Mon-Fri
US30111000.1USDUp to 40050%GMT+2 Time 01:05-23:10/ Mon-Fri
NAS100111001USDUp to 40050%GMT+2 Time 01:05-23:10/ Mon-Fri
HKG33111001HKDUp to 40050%GMT+2 Time 03:20-20:50/ Mon-Fri; Break: 05:55-07:05,10:25-11:20
A50111001USDUp to 40050%GMT+2 Time 03:05-22:40/ Mon-Fri; Break:10:25-11:05
ASXAUD111001AUDUp to 40050%GMT+2 Time 01:55-08:30, 09:10-22:55/ Mon-Friday
DAXEUR111001EURUp to 40050%GMT+2 Time 00:10-01:15, 02:10-22:55, 22:30-22:55/ Mon-Friday
ESXEUR111001EURUp to 40050%GMT+2 Time 08:10-21:50/ Mon-Friday
F40EUR111001EURUp to 40050%GMT+2 Time 08:10-21:50/ Mon-Friday
FTSGBP111001GBPUp to 40050%GMT+2 Time 00:10-22:15, 22:30-22:55/ Mon-Friday
IBXEUR111001EURUp to 40050%GMT+2 Time 09:10-19:50/ Mon-Friday
NIKJPY10110010JPYUp to 40050%GMT+2 Time 00:10-01:59, 02:00-22:55/ Mon-Friday
SMICHF111001CHFUp to 40050%GMT+2 Time 08:10-21:50 / Mon-Friday
USIDX111001USDUp to 40050%GMT+2 Time 03:05-23:55 / Mon-Friday
VIXMO -( Expired date applies)1000.11001USDUp to 40050%GMT+2 Time 00:50-22:10 / Mon-Friday
Index- VIXMO 
VIXMO-CONTRACT MONTHExpiration-CJC
Sep-2009/16/2020
Oct-2010/21/2020
Nov-2011/18/2020
Dec-2012/16/2020
Jan-2101/20/2021
Feb-2102/17/2021
Mar-2103/17/2021
Apr-2104/21/2021
May-2105/19/2021
  1. Khối lượng giao dịch tối đa của 1 lệnh là 100 lots
  2. Giờ giao dịch có thể thay đổi dựa trên lược đồ Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày tương ứng. Vui lòng kiểm tra thông số kỹ thuật sản phẩm nền tảng để biết giờ giao dịch cụ thể.
  3. Đòn bẩy được điều chỉnh dựa theo hành vi thị trường

Giới thiệu về Giao dịch Chỉ số Vốn chủ sở hữu
Index hoặc chỉ số chứng khoán là chỉ số thị trường chứng khoán thực tế, đo lường giá trị một phần cụ thể của thị trường chứng khoán. Index được tính toán dựa trên mức trung bình có trọng số của giá các cổ phiếu đã chọn. Giá của Index dựa trên một thị trường chứng khoán cụ thể như NASDAQ hoặc dựa trên một tập hợp các công ty cụ thế lớn nhất của một quốc gia như S&P 500 của Mỹ, FTSE 100 của Anh, hoặc Nikkei 225 của Nhật Bản. Index thể hiện xu hướng chung của một thị trường chứng khoán cụ thể hoặc của nền kinh tế chung của một quốc gia.

Giá trị thực tế của Index: có hai cách chính mà một chỉ số Index có thể tính toán tỷ trọng của một cổ phiếu cơ bản cụ thể là “tỷ trọng giá” và “tỷ trọng vốn hóa”.

Equity Indices – Who is Who?
We provide a great trading experience through derivatives based on the following indices and other indices).

S&P 500 (SPX500): Chỉ số thị trường chứng khoán được công ty dịch vụ tài chính Mỹ Standard & Poor’s giới thiệu vào năm 1957. S & P500 là một chỉ số hàng đầu về cổ phiếu của Hoa Kỳ và là một trong những điểm chuẩn được sử dụng thường xuyên nhất cho thị trường chứng khoán Hoa Kỳ nói chung. Nó bao gồm khoảng 75% thị trường chứng khoán Mỹ theo vốn hóa.

Nikkei 225 (NIKJPY): ‘Nikkei’ là chỉ số chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ ba thế giới.

HSI (HKG33): Chỉ số Hang Seng, là một chỉ số trọng số vốn hóa thị trường được sử dụng từ năm 1969 để ghi lại những thay đổi hàng ngày của 50 công ty lớn nhất trên sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ hai châu Á (và thứ sáu trên thế giới), Chứng khoán Hồng Kông. Thị trường (HKEx).

DJIA (US30): Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones, DJIA (US30), là chỉ số thị trường chứng khoán lâu đời thứ hai ở Hoa Kỳ, cho thấy hiệu suất của 30 công ty lớn của Hoa Kỳ trong một phiên giao dịch tiêu chuẩn trên thị trường chứng khoán. Nó được tính bằng cách chia tổng của tất cả các giá của tất cả 30 cổ phiếu mà nó đại diện cho một số chia có tính đến các đợt chia tách cổ phiếu, các đợt giảm giá và các thay đổi khác.

Đức 30 (DAXEUR): Deutscher Aktienindex, là chỉ số thị trường chứng khoán chính của Đức và đại diện cho 30 công ty lớn giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt.

CHA50 (A50): Là chỉ số thị trường chứng khoán của FTSE Group (liên doanh FTSE – Xinhua cho đến năm 2010), các thành phần được chọn từ Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải và Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến, nơi phát hành cổ phiếu A; Cổ phiếu B (cổ phiếu cho người nước ngoài) không được bao gồm.

Nasdaq 100 (NAS100): It consists of around 100 equity securities issued by the most significant non-financial companies listed on the NASDAQ Stock Exchange.

Euro 50 (ESXEUR): The Euro 50 is based on the underlying performance of Europe’s market capitalisation weighted stock index, containing 50 large, blue-chip European companies operating in eurozone nations.

France CAC40 (F40EUR): It lists the 40 largest companies by market capitalization on the Euronext Paris. France represents one fifth of the total economy of Europe, therefore the F40 index can help traders ascertain where the European economy is heading.

UK FTSE100 (FTSGBP): This Index Futures are cash settled upon expiration. The FTSE 100 is a market-capitalisation weighted index of UK-listed blue chip companies.

IBEX 35 Index (IBXEUR): It is the official index of the Spanish Continuous Exchange. The index is comprised of the 35 most liquid stocks traded on the Continuous market.

Switzerland Blue Chip (SMICHF): The Swiss Market Index (SMI) is Switzerland’s blue-chip stock market index, which makes it the most followed in the country. It is made up of 20 of the largest and most liquid Swiss Performance Index (SPI) stocks.

Australia 200 Index (ASXAUD): This is Australia’s leading share market index and contains the top 200 ASX listed companies by way of float-adjusted market capitalisation.