×

Crypto CFD

mua hoặc bán Crypto CFD tại CJC Markets: giao dịch các loại tiền điện tử phổ biến nhất trên thế giới với đòn bẩy tài chính .
Trading Symbol:CryptoccyContract size Minimum tradable lot  Maximum opening lot Leverage*Trading hours* 
BCHUSD1000.011005GMT+2 Time 00:00-22:55, 23:05-24:00 / Mon-Friday
BTCUSD10.011005GMT+2 Time 00:00-22:55, 23:05-24:00 / Mon-Friday
ETHUSD1000.011005GMT+2 Time 00:00-22:55, 23:05-24:00 / Mon-Friday
LTCUSD10000.011005GMT+2 Time 00:00-22:55, 23:05-24:00 / Mon-Friday