×

การซื้อขายโลหะ

 

Metals trading usually involves gold and Precious Metals. Metals trading is closely linked to the outlook for the overall global economy and major currencies.

Trading SymbolContract size Minimum tradable lot  Maximum opening lot  Monetary value of a pip (lot) Leverage*Stop out level Trading hours *
XAUUSD(Gold)100 oz.0.01101 USDUp to 40050%GMT+2 Time 00:05-23:55 / Mon-Fri
XAGUSD(Silver)2500 oz.0.01102.5 USDUp to 400 50%GMT+2 Time 00:05-23:55 / Mon-Fri

 

Gold CFDs Future

Trading SymbolContract size Minimum tradable lot  Maximum opening lot  Monetary value of a pip (lot) Leverage*Stop out level Trading hours *
Goldft100 oz.0.01101 USDUp to 10050%GMT+2 Time 00:05-22:55 / Mon-Fri
 Gold-CONTRACT MONTHLast Trade day Last Trade Day (CJC)
Nov-2026-Nov-2026-Nov-20

 

WTI CFDs

Trading SymbolContract size Minimum tradable lot  Maximum opening lot  Monetary value of a pip (lot) Leverage*Stop out level Trading hours *
US Oil1000.11001 USDUp to 40050.00%GMT+2 Time 01:05-23:55 / Mon-Thur;GMT+2 Time 01:05-23:40 /Fri
US Oil-CONTRACT MONTHLast Trade day (CME)Last Trade Day (CJC)
Sep-2020-Aug-2018-Aug-20
Oct-2022-Sep-2018-Sep-20
Nov-2020-Oct-2016-Oct-20
Dec-2020-Nov-2018-Nov-20
Jan-2121-Dec-2017-Dec-20
Feb-2120-Jan-2118-Jan-21
Mar-2122-Feb-2118-Feb-21
Apr-2122-Mar-2118-Mar-21
May-2120-Apr-2116-Apr-21
Jun-2120-May-2118-May-21
Jul-2122-Jun-2118-Jun-21
Aug-2120-Jul-2116-Jul-21
Sep-2120-Aug-2118-Aug-21
Oct-2121-Sep-2117-Sep-21
Nov-2120-Oct-2118-Oct-21
Dec-2119-Nov-2117-Nov-21

WTI- SPOT

Trading SymbolContract size Minimum tradable lot  Maximum opening lot  Monetary value of a pip (lot) Leverage*Stop out level Trading hours *
WTIUSD1000.11001 USDUp to 40050%GMT+2 Time 01:05-23:55 / Mon-Thur;GMT+2 Time 01:05-23:40 /Fri
BRNUSD1000.11001 USDUp to 40050%GMT+2 Time 03:05-23:55 / Mon-Thur;GMT+2 Time 03:05-23:40 /Fri
Trading SymbolContract size Minimum tradable lot  Maximum opening lot  Monetary value of a pip (lot) Leverage*Stop out level Trading hours *
XAUUSD(Gold)100 oz.0.01101 USDUp to 40050%GMT+2 Time 00:05-23:55 / Mon-Fri
XAGUSD(Silver)2500 oz.0.01102.5 USDUp to 400 50%GMT+2 Time 00:05-23:55 / Mon-Fri

 

Gold CFDs Future

Trading SymbolContract size Minimum tradable lot  Maximum opening lot  Monetary value of a pip (lot) Leverage*Stop out level Trading hours *
Goldft100 oz.0.01101 USDUp to 10050%GMT+2 Time 00:05-22:55 / Mon-Fri
 Gold-CONTRACT MONTHLast Trade day Last Trade Day (CJC)
Nov-2026-Nov-2026-Nov-20

 

WTI CFDs

Trading SymbolContract size Minimum tradable lot  Maximum opening lot  Monetary value of a pip (lot) Leverage*Stop out level Trading hours *
US Oil1000.11001 USDUp to 40050.00%GMT+2 Time 01:05-23:55 / Mon-Thur;GMT+2 Time 01:05-23:40 /Fri
US Oil-CONTRACT MONTHLast Trade day (CME)Last Trade Day (CJC)
Sep-2020-Aug-2018-Aug-20
Oct-2022-Sep-2018-Sep-20
Nov-2020-Oct-2016-Oct-20
Dec-2020-Nov-2018-Nov-20
Jan-2121-Dec-2017-Dec-20
Feb-2120-Jan-2118-Jan-21
Mar-2122-Feb-2118-Feb-21
Apr-2122-Mar-2118-Mar-21
May-2120-Apr-2116-Apr-21
Jun-2120-May-2118-May-21
Jul-2122-Jun-2118-Jun-21
Aug-2120-Jul-2116-Jul-21
Sep-2120-Aug-2118-Aug-21
Oct-2121-Sep-2117-Sep-21
Nov-2120-Oct-2118-Oct-21
Dec-2119-Nov-2117-Nov-21

WTI- SPOT

Trading SymbolContract size Minimum tradable lot  Maximum opening lot  Monetary value of a pip (lot) Leverage*Stop out level Trading hours *
WTIUSD1000.11001 USDUp to 40050%GMT+2 Time 01:05-23:55 / Mon-Thur;GMT+2 Time 01:05-23:40 /Fri
BRNUSD1000.11001 USDUp to 40050%GMT+2 Time 03:05-23:55 / Mon-Thur;GMT+2 Time 03:05-23:40 /Fri
  1. จำนวนออเดอร์เฉลี่ยสูงสุดคือ 100 ล็อต
  2. ชั่วโมงการซื้อขายอาจแตกต่างกันไปตามรูปแบบเวลาออมแสง (เวลาฤดูร้อน) ที่สอดคล้องกัน โปรดตรวจสอบข้อกำหนดผลิตภัณฑ์แพลตฟอร์มสำหรับชั่วโมงการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง
  3. เลเวอเรจถูกปรับให้เข้ากับสถานการณ์ตลาด

การซื้อขายราคาทองคำและโลหะมีค่า
มีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อความผันผวนของราคาและอาจทำให้เกิดความผันผวนในตลาดโลหะมีค่า ปัจจัยที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือสถาบันการเงินทั่วโลกซึ่งการลงทุนมีลักษณะเป็นการเก็งกำไรและอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงได้ อีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อตลาดคือแนวโน้มของผู้ใช้ปลายทางซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากผู้ซื้ออัญมณี โดยทั่วไปแล้วความต้องการอัญมณีที่เพิ่มขึ้นทำให้ราคาในตลาดโลหะมีค่าสูงขึ้น ภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อราคาตลาดด้วย การเปลี่ยนแปลงความต้องการสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ นอกเหนือจากโลหะมีค่ายังส่งผลให้ราคาผันผวน

โลหะมีค่าสามารถซื้อขายได้ทั้งสองทิศทางหากคาดว่าตลาดจะขยับขึ้นการซื้อขายสามารถเข้าสู่โดยการซื้อโลหะผ่าน CFD (ใช้เวลานาน) และออกจากการซื้อขายโดยการขายโลหะ หากมีการคาดการณ์ว่าจะมีการเคลื่อนไหวลดลงคุณสามารถเข้าสู่การซื้อขายได้โดยการขายโลหะผ่าน CFD (ระยะสั้น) และออกจากการซื้อขายโดยการซื้อโลหะ ความสามารถในการซื้อขายทั้งสองทิศทางช่วยให้นักลงทุนได้รับผลกำไร (แต่ยังสามารถรักษาความสูญเสียได้) โดยไม่คำนึงถึงการเคลื่อนไหวของตลาดขาขึ้นหรือขาลง