×

سهام های ایالت متحده

 

بر روى سهام هاى بزرگترین شرکتهای تجارى ايالات متحده سرمایه گذاری کنید.

Trading Symbol: US ShareContract sizeMinimum tradable lot Maximum opening lot Monetary value of a pip (lot) Leverage*Limit& Stop level Trading hours* 
AAPL- Apple 1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
AMZN-Amazon.com1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
BA-Boeing Company1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
BAC- Bank of America Corporation1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
C-Citigroup1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
CSCO-Cisco Systems1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
CVS-CVS Health Corprotation1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
CVX-Chevron Coproration1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
DIS-Walt Disney Company1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
EBAY-eBay 1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
F -Ford Motor Company1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
FB- Facebook,Inc.1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
FDX-FedEx Corporation1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
GE-General Electric Company1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
GOOGL-Alphabet Class A1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
HD-Home Depot1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
HPE-Hewlett Packard Enterprise Company1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
HPQ-Hewlett-Packard Company1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
IBM-International Business Machines1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
INTC-Intel1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
JNJ-Johnson & Johnson 1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
JPM-JPMorgan Chase & Co1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
KO -Coca-Cola Company 1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
MA-Mastercard1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
MCD-McDonald ’s 1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
MMM-3M Company 1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
MRK-Merck& Company1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
MSFT-Microsoft Corporation1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
NFLX-Netflix1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
NKE-Nike1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
ORCL-Oracle Corporatio1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
PEP-Pepsico1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
PG-Procter&Gamble Company1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
T-AT&T1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
TSLA-Tesla Inc1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
UNH-UnitedHealth Group1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
V-Visa1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
VZ-Verizon Communications1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
WFC-Wells Fargo & Company1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
WMT-Wal-Mart Stores1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
XOM-Exxon Mobil Corporation1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri
QCOM-Qualcomm Incorporated1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri
LMT-Lockheed Martin Corporation1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri
AGNC- AGNC Investment Corp1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri
PFE-Pfizer Inc1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri
CAT- Caterpillar1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri
ABT-Abbott Laboratories1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri
BABA-Alibaba Group Holdings Ltd ADR1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri
MRNA-Moderna Inc1000.011001USD1010ptGMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri

 

  1. حداكثر سايز معاملات ۱۰۰ لات است.
  2. ساعات معاملاتی ممکن است بر اساس طرح صرفه جویی در نور در روز تغيير كند. لطفاً مشخصات و ساعات باز شدن بازار محصولات را بر روى پلت فرم مشاهده كنيد.
  3. اهرم معاملاتى با توجه به شرایط بازار تنظیم می شود.