×

سهام های اروپا

 

Invest in the shares of some of the largest companies of EUR Shares.

Trading Symbol:EU ShareContract size Minimum tradable lot  Maximum opening lot  Monetary value of a pip (lot) Leverage*Trading hours* 
ADS-Adidas1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
AI-Air Liquide1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
AIR-Airbus Group1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
ALV-Allianz1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
BAS-BASF1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
BATS-British American Tobacco1001100GBP10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
BAYN-Bayer1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
BMW-Bayerische Motoren Werke1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
BN-Danone1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
BNP-BNP Paribas1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
CS-AXA1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
DAI-Daimler1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
DGE-Diageo1001100GBP10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
DTEL-Deutsche Telekom1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
EDF-Electricite de France1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
GLEN-Glencore1001100GBP10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
GSK-GlaxoSmithKline1001100GBP10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
IBE-Iberdrola1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
MC-LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
NESN-Nestle1001100CHF10GMT+2 Time 09:00-17:20/ Mon-Fri
OR-L`Oreal1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
RDSA-Royal Dutch Shell1001100GBP10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
RIO-Rio Tinto1001100GBP10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
ROG-Roche Holding1001100CHF10GMT+2 Time 09:00-17:20/ Mon-Fri
SAP-SAP1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
SIE-Siemens1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
ULVR-Unilever1001100GBP10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
VOD-Vodafone Group1001100GBP10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri
VOW3-Volkswagen1001100EUR10GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri

 

  1. حداكثر سايز معاملات ۱۰۰ لات است.
  2. ساعات معاملاتی ممکن است بر اساس طرح صرفه جویی در نور در روز تغيير كند. لطفا مشخصات و ساعات باز شدن بازار محصولات را بر روى پلت فرم مشاهده كنيد.
  3. اهرم معاملاتى با توجه به شرایط بازار تنظیم می شود.